Bouwend Nederland, de Governance Code Veiligheid in de Bouw (GCVB), en de Aannemersfederatie Nederland (AFNL) hebben zich verenigd met ABU en NBBU om de veiligheid op de bouwplaats te vergroten. Op woensdag 13 december hebben zij het Convenant Veilig Werken in de Bouw met en door ingehuurd personeel ondertekend. De betrokken partijen streven naar verbetering van veiligheidsopleidingen en toezicht op ingehuurd personeel en zzp’ers binnen een termijn van drie jaar. Het convenant werd in ontvangst genomen door demissionair minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Van Gennip. Wij als JS Groep ondersteunen dit initiatief, omdat veiligheid van onze werknemers de hoogste prioriteit heeft.

Hoe draagt JS Groep bij aan de veiligheid van haar personeel?

Veiligheidsladder (SCL) gecertificeerd
Als JS Groep maken wij intern gebruik van de veiligheidsladder (trede 2 gecertificeerd). “Wij gebruiken de veiligheidsladder om zo de veiligheid van onze medewerkers te kunnen borgen” aldus René van Beek, directeur van JS Groep.

De Safety Culture Ladder (Veiligheidsladder) is een instrument dat wordt gebruikt om de veiligheidscultuur binnen organisaties te meten en te verbeteren. Deze ladder heeft verschillende treden die elk een niveau van veiligheidscultuur vertegenwoordigen. Het doel is om bewustzijn, houding en gedrag met betrekking tot veiligheid te bevorderen. Organisaties streven naar het bereiken van hogere treden op de ladder door maatregelen en verbeteringen door te voeren. Certificering op basis van de Safety Culture Ladder wordt gebruikt om aan te tonen dat een organisatie serieus bezig is met het verbeteren van haar veiligheidscultuur.

Veiligheidsapp
Naast dat JS Groep SCL gecertificeerd is hebben wij op initiatief van Raymond Derksen, vestigingsmanager van JS Techniek en gecertificeerd middelbaar veiligheidsdeskundige onze eigen JS veiligheidsapp. De JS veiligheidsapp wordt gebruikt om onze vakmensen te onboarden, hierin staat alle benodigde info over het (nieuwe) project waar ze aan werken. Daarnaast kunnen de vakmensen alle documenten die te maken hebben met veiligheid en de projecten op een snelle manier terugvinden op één centrale plek. Medewerkers doen gemakkelijk ter plekke melding van onveilige situaties, volgen Toolboxen, vullen via de app inspectieformulieren in en voeren LMRA’s uit.

 

Wet- en regelgeving en de praktijk

Hoewel er veel wet- en regelgeving is met betrekking tot veiligheid in de bouw, blijkt de praktijk uitdagend. Verschillende partners, zowel binnen als buiten de bouwsector, nemen stappen om de veiligheid in de gehele keten te verbeteren. Het vergroten van kennis over veilig werken en het waarborgen van basiscompetenties bij ingeleend personeel zijn twee belangrijke focuspunten. Tevens wordt de gehele keten van betrokkenen geïdentificeerd om van elkaar te leren en kennis te delen. Leden van ABU en NBBU voorzien personeel van training voordat ze op de bouwplaats aan de slag gaan, waarbij opgedane kennis en ervaringen worden geïntegreerd in de aanpak.

Minister Van Gennip benadrukt: “De bouwsector toont met dit convenant aan dat werkgevers en uitzendbureaus niet louter afhankelijk hoeven te zijn van wetten en regels om op een ethische manier met werknemers om te gaan, met name ingehuurd personeel. In Nederland wordt soms op een schrijnende manier met arbeidsmigranten omgegaan. Het is positief dat verschillende partijen in de bouwsector samenwerken om hen te beschermen.”

 

Ongevallen met zzp’ers en ingehuurd personeel

De Nederlandse Arbeidsinspectie rapporteert dat arbeidsongevallen op bouwplaatsen vaak betrekking hebben op ingehuurd personeel en zzp’ers. Het is daarom cruciaal om deze arbeidskrachten pas in te zetten na adequate training en instructie. De brancheorganisaties beogen gezamenlijk het basisveiligheidsniveau, de taalvaardigheid en het vakmanschap van ingehuurd personeel te verbeteren, evenals het leidinggevend en toezichthoudend aspect op de bouwplaats.

Het convenant omvat diverse maatregelen, waaronder onderzoek naar benodigde basisvaardigheden en -kwalificaties voor veilig werken op de bouwplaats, waarbij succesvolle methoden uit andere sectoren worden geïntegreerd. Inleners en uitleners brengen gezamenlijk obstakels in kaart en komen met gecoördineerde interventies die leiden tot doeltreffende maatregelen, met speciale aandacht voor goed werkgeverschap zoals vastgelegd in de Arbowet en het -besluit. De ondertekenaars willen tevens profiteren van eerder opgedane ervaringen in de glastuinbouw en starten vijf leerprojecten. De opgedane kennis wordt verwerkt in bestuurlijke afspraken en vastgelegd in een handboek voor de gehele keten, van opdrachtgever tot ingehuurd personeel.