Disclaimer

Deze communicatie is strikt bedoeld voor de persoon of entiteit aan wie het is gericht. Het kan vertrouwelijke en geprivilegieerde informatie bevatten. Ongeautoriseerde verspreiding of gebruik is strikt verboden. JS Uitzendorganisatie BV en JS Bemiddeling BV wijzen alle aansprakelijkheid af met betrekking tot acties die zijn ondernomen of niet zijn ondernomen op basis van de inhoud van deze communicatie. Verder gaan JS Uitzendorganisatie BV en JS Bemiddeling BV geen verplichtingen aan via externe e-mails.

This communication is strictly intended for the individual or entity to whom it is addressed. It may contain privileged and confidential information. Unauthorized dissemination or use is strictly prohibited. JS Temporary Employment Agency BV and JS Intermediary BV disclaims all liability in respect to actions taken or not taken based on any content of this communication. Furthermore, JS Temporary Employment Agency BV and JS Intermediary BV do not enter into any agreements or obligations through external emails.

JS GROEP | Detacheren, uitzenden en opleiden | Algemene voorwaarden | Privacy statement | Copyright JS 2023